Design model exploitation for controlled applications

Deadline

Design model exploitation for controlled applications

Uitdaging

Via het DEMOCO_SBO project zullen we een nieuw kader aanbieden om het mechanisch ontwerp en de controle workflow van hoogdynamische mechatronische systemen te integreren, met bijzondere aandacht voor het verzekeren van voldoende accurate en snelle modellen voor ontwerp en controle analyse.

De huidige engineeringpraktijk in het ontwerp van mechatronische systemen vertoont nog steeds een ontkoppeling tussen de mechanische analyse en het controllerontwerp. Hoogwaardige geïdealiseerde modellen worden gewoonlijk opgesteld voor analysedoeleinden, maar eenvoudige (experimenteel geïdentificeerde) modellen worden gebruikt voor modelgebaseerde regeling (ontwerp). Echter, de identificatie uitgevoerd op prototypes voor regelkalibratie zou de analyse-inzichten sterk kunnen verbeteren, wat leidt tot waardevollere modellen voor (toekomstig) mechanisch en regeltechnisch ontwerp. Als we dit concept nog verder uitbreiden, is de regelaar de belangrijkste gegevensverzamelende component tijdens de werking van het systeem, maar deze gegevens worden zelden teruggekoppeld om het ontwerp te verbeteren en bij te werken. De DEMOCO_SBO-aanpak zal onderzoeken hoe deze informatie kan worden teruggekoppeld via een cloud-gebaseerd platform om de nauwkeurigheid van het ontwerpmodel en het algemene proces verder te verbeteren.

De voorgestelde ontwikkelingen zullen worden ondersteund en gevalideerd via een reeks validatieplatformen waarop ontwerp- en controleverbeteringen zullen worden geïmplementeerd om het dynamisch gedrag van de systemen te verbeteren.

Project doelstellingen

In de voorgestelde workflow zullen drie sleuteltechnologieën worden ontwikkeld die momenteel ontbreken in de state-of-the-art:

  • Een uitgebreid (niet-lineair) eindig-element/flexibel multilichaam simulatie raamwerk met de opname van verschillende geparametriseerde verstoringsmodellen tussen de componenten om gelokaliseerde effecten te behandelen en toe te staan deze te identificeren.
  • Een workflow gebaseerd op modelvolgordereductie om deze ontwerpmodellen met verstoringen automatisch te ordenen in niet-lineaire, lineaire parametervariërende en gelineariseerde modellen van lage orde voor regelaarontwerp en modelgebaseerde regeling. 
  • Een raamwerk om operationele gegevens die beschikbaar zijn in de regelaar terug te koppelen via een cloud-gebaseerd platform om een betere afstemming van de modellen op het operationele gedrag en extractie van operationele dynamische belastingen mogelijk te maken.

Deze instrumenten zullen verschillende leemten in de huidige stand van de techniek opvullen.

Interesse?

DEMOCO_SBO is een Strategisch Basis Onderzoeksproject (SBO). We zoeken bedrijven die zich bij de Gebruikersgroep willen voegen en samen met ons willen werken aan de valorisatie van het project.

Interesse? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Andere SBO Open Calls

Deadline

Strategisch basisonderzoek (SBO)

Deadline

Strategisch basisonderzoek (SBO)

Deadline

Strategisch basisonderzoek (SBO)